אני מגיע לאירועי ברית כחצי שעה לפני הזמן ועד לשעה (בהתאם לכמות העיצוב). אני משרת את האורחים שלכם החל מהאורח הראשון, כלומר בשעה שהזמנתם את האורחים שלכם.