למי יש זמן למקדמה? האירוע תכף מתחיל! תתקשרי לסגור חבל על הזמן.